?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 公司简?- 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/style.css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <div id="66ov23rl" class="top"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司为您免费提?a href="http://www.22ttav.com">超高压提?/a>?a href="/supply/">食用菌灭菌设?/a>?a href="/news/">超高压实验设?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <div id="66ov23rl" class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="topCen"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20161104104635.png" alt="天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? /></h4></div> <div id="66ov23rl" class="fr topCR"> <div id="66ov23rl" class="search fl Radius"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="66ov23rl" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xin/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div id="66ov23rl" class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话?/p> <b class="fs22 font_a fb">13332066993</b> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="menu font_w"> <div id="66ov23rl" class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li><a href="/" class="cur"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司简?/a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">技术团?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">专利成果</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">学术交流</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/news/type/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> <dd><a href="/news/gnwcgyxx/" rel="nofollow">国内外超高压信息</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow"><span>产品中心</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/cgysb/" rel="nofollow">生产用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/xxsysb/" rel="nofollow">科研用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/dzxscsb/" rel="nofollow">商用超高压设?/a></dd> <dd><a href="/gycgysb/" rel="nofollow">家用超高压设?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><span>服务和支?/span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">超高压加工食品的工艺</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">小型超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html" rel="nofollow">生产用超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">超高压技术的应用领域</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">超高压食品加工方?/a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">以旧换新</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="ban"> <div id="66ov23rl" class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div id="66ov23rl" class="foucs"></div> </div> <!--<script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4] = "/template/xin/images/banner4.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script>--> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4]="/template/xin/images/banner4.jpg" imgLink[4]="http://www.22ttav.com/xxsysb/" for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' href="+imgLink[i]+" rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } </script> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="inWarp"> <div id="66ov23rl" class="clearfix wfixed"> <div id="66ov23rl" class="fl insLeft"> <div id="66ov23rl" class="tac fs18 proSide font_w"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><span>PRODUCT LIST</span></div> <ul> <li><a href="/gycgysb/"><span>家用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/dzxscsb/"><span>商用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/xxsysb/"><span>科学实验超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/cgysb/"><span>生产用超高压设备</span><em></em></a></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="asideCotact mt15"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><span>CONTACT US</span></div> <ul class="fs14"> <li>售前电话?3332066993</li> <li>售前QQ?435150553</li> <li>售后电话?3502049060</li> <li>售后QQ?404628094</li> <li>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:1435150553@qq.com">1435150553@qq.com</a></li> <li>网址?a rel="nofollow" href="http://www.22ttav.com">www.22ttav.com</a></li> <li>厂址:天津西青区津静公路海泰发展一??/li> </ul> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="fr insRight"> <div id="66ov23rl" class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22" style="margin-top:-1px;height:24px;">公司简?span class="fs14 fn font_i ml5"></span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div id="66ov23rl" class="con mt10 fs14"> <p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong>天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司简?/strong></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-size:9px;"></span><br /> </strong></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司成立于2002?2?7日,为内资企业(股份有限责任公司),注册地址在天津市华苑产业区(环外)海泰发展一?号,注册资金?390.6万元人民币,经营范围主要为技术开发、咨询、服务、转让【生物、医药、医疗器械(不含药品的生产与销售)、光机电一体化】;货物及技术进出口业务?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       我公司主要研发超高压生物食品加工技术及设备,在超高压技术研究和产业化方面取得了引人瞩目的成就。我公司的核心技术是具有自主知识产权的超高压生物和食品加工技术及设备制造技术。公司团队由众多跨学科技术人才组成,是一个将超高压生物、食品加工工艺技术和超高压设备研制有机结合的企业,也是在我国第一个将超高压食品推向市场的企业。公司有一个老中青相结合、知识结构和生产、管理经验配比合理人才队伍。专业涉及机械、自动化、计算机、生物、食品、医学、材料、情报、网络和营销管理各个学科。主要骨干人员分别来自院校、研究所、企业,形成了一个在技术、生产和管理方面形成互补的人才组织结构?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       几年来,我公司以最快的速度,进行了大量的研究工作,并取得了一系列成果。我们先后研制了8种不同类型的超高压设备,完成了国家科技?63项目2项,中小企业创新基金项?项、国际合作项?项。公司按照科研、生产的不同需要,研发了各种不同类型的超高压设备。除了普通“增压器+超高压容器”间接加压的结构外,我们还发明了一体化直接加压的超高压设备,不仅大大改善了控制性能、提高了生产效率、降低了成本,便于维护,而且通过我们的能量回收装置,节约能量80% 以上。这些独享知识产权的技术,不但维护了我们的权益,同时也大大提高我公司在国内外市场的竞争力。为了更好地适应和开拓市场的要求,更好地为客户服务,我们进行了大量的食品、生物制品的超高压加工研究,公司已申?0多项国家专利,其?2项已经授权,其中的“一体化超高压生物处理设备”已经被天津市知识产权局推荐?0个重点推介项目之一?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20161118/20161118135254_1386.jpg" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="foot"> <div id="66ov23rl" class="iconta"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="fl taTel fb fs14 font_a">售前电话?3332066993</div> <div id="66ov23rl" class="fl taInfo fs14 font_w"> <span>地址:天津西青区津静公路海泰发展一??/span> </div> <a href="/" rel="nofollow" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="wfixed tac"> <div id="66ov23rl" class="ftNav wfixed clearfix"> <a href="/">首页</a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> </div> <div id="66ov23rl" class="bottom"> <div id="66ov23rl" class="clearfix"> Copyright© www.22ttav.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? </div> <p>超高压提取、食用菌灭菌设备、超高压实验设备、超高压提取设备、超高压食品加工设备、天津食用菌灭菌设备、超高压冷灭菌设备、超高压食品提取设备,欢迎来电! </p> <p>热门城市推广: <span class="ml15"></span></p> <div id="66ov23rl" style="width:330px;display:inline-block;"> <div id="66ov23rl" class="cnzz fl"></div> <div id="66ov23rl" style="fl"> Powered by </div> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xin/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/91877415-2eb6-495b-9e8d-4077a3f4f4e9-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="Ͷע_˹̼޹˾" href="http://www.joinedhk.com">Ͷע</a> <a target="_blank" title="ַͧ淨_̼ͧ޹˾" href="http://www.marsbet94.com">ַͧ淨</a> <a target="_blank" title="ַͧ_۾ƿع޹˾" href="http://www.44qqav.com">ַͧ</a> <a target="_blank" title="渣_κι̼޹˾" href="http://www.gf2k.com">渣</a> <a target="_blank" title="ַͧôͶ_̼ͧ޹˾" href="http://www.geqingbo.com">ַͧôͶ</a> <a target="_blank" title="ڲƱ_ɷ޹˾" href="http://www.coco4c.com">ڲƱ</a> <a target="_blank" title="ַͧôӮ_Ҷ 请̼ͧ޹˾" href="http://www.gamed2.com">ַͧôӮ</a> <a target="_blank" title="˷ַͧͧһ_޷̼ͧ޹˾" href="http://www.907ht.com">˷ַͧͧһ</a> <a target="_blank" title="ַͧƻ8_ž帷̼ͧ޹˾" href="http://www.as863.com">ַͧƻ8</a> <a target="_blank" title="ַͧôӮ_շ̼ͧ޹˾" href="http://www.ibailisi.com">ַͧôӮ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='1ut1e'></td><small id='1ut1e'></small><dd id='1ut1e'><dl id='1ut1e'></dl><big id='1ut1e'></big></dd><font id='1ut1e'></font><strike id='1ut1e'></strike><table id='1ut1e'></table><strong id='1ut1e'><ol id='1ut1e'></ol></strong><tr id='1ut1e'><table id='1ut1e'><strike id='1ut1e'></strike><form id='1ut1e'></form><tbody id='1ut1e'></tbody></table><dl id='1ut1e'><sub id='1ut1e'></sub><tfoot id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><address id='1ut1e'><blockquote id='1ut1e'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='1ut1e'></address><dd id='1ut1e'></dd><dd id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span></dd><label id='1ut1e'><center id='1ut1e'><dl id='1ut1e'><p id='1ut1e'></p></dl><label id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b></label></center></label><small id='1ut1e'></small><abbr id='1ut1e'></abbr><ins id='1ut1e'><q id='1ut1e'></q><fieldset id='1ut1e'><thead id='1ut1e'><div id='1ut1e'><q id='1ut1e'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='1ut1e'></u><code id='1ut1e'></code><table id='1ut1e'><dt id='1ut1e'></dt></table><tt id='1ut1e'></tt><center id='1ut1e'></center><strike id='1ut1e'><u id='1ut1e'></u></strike><dir id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b><dfn id='1ut1e'></dfn><dd id='1ut1e'></dd><tfoot id='1ut1e'></tfoot></dir><big id='1ut1e'></big><tfoot id='1ut1e'></tfoot><sub id='1ut1e'></sub><noframes id='1ut1e'></noframes><strong id='1ut1e'><q id='1ut1e'><th id='1ut1e'></th><dt id='1ut1e'></dt></q></strong><fieldset id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b><fieldset id='1ut1e'><dd id='1ut1e'></dd></fieldset></fieldset><table id='1ut1e'></table><small id='1ut1e'><button id='1ut1e'><li id='1ut1e'></li></button></small><table id='1ut1e'><optgroup id='1ut1e'></optgroup><th id='1ut1e'></th></table><ul id='1ut1e'></ul><select id='1ut1e'></select><tbody id='1ut1e'></tbody><label id='1ut1e'></label><select id='1ut1e'><dd id='1ut1e'><p id='1ut1e'></p></dd></select><center id='1ut1e'><th id='1ut1e'></th></center><dir id='1ut1e'></dir><table id='1ut1e'></table><label id='1ut1e'></label><bdo id='1ut1e'><tt id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'></kbd></tt></bdo><b id='1ut1e'><style id='1ut1e'><option id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'><dd id='1ut1e'><dd id='1ut1e'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='1ut1e'></blockquote></style></b><dt id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button></dt><dfn id='1ut1e'></dfn><small id='1ut1e'></small><label id='1ut1e'><del id='1ut1e'><dd id='1ut1e'><code id='1ut1e'></code><acronym id='1ut1e'><center id='1ut1e'></center><tbody id='1ut1e'><thead id='1ut1e'><ins id='1ut1e'></ins></thead></tbody><ins id='1ut1e'><em id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='1ut1e'></option><u id='1ut1e'></u><strong id='1ut1e'></strong><strike id='1ut1e'><fieldset id='1ut1e'><small id='1ut1e'><thead id='1ut1e'></thead></small></fieldset></strike><label id='1ut1e'><u id='1ut1e'></u><del id='1ut1e'></del></label><sub id='1ut1e'></sub><strike id='1ut1e'></strike><tbody id='1ut1e'><small id='1ut1e'></small><pre id='1ut1e'></pre></tbody><u id='1ut1e'></u><table id='1ut1e'></table><p id='1ut1e'></p><td id='1ut1e'></td><code id='1ut1e'></code><del id='1ut1e'><style id='1ut1e'><option id='1ut1e'><fieldset id='1ut1e'></fieldset><tt id='1ut1e'></tt></option></style></del><legend id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><bdo id='1ut1e'><strike id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='1ut1e'></del><option id='1ut1e'><ins id='1ut1e'></ins></option><table id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span><sub id='1ut1e'><tt id='1ut1e'></tt></sub></table><small id='1ut1e'><ol id='1ut1e'><strong id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'><code id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option><u id='1ut1e'><center id='1ut1e'></center></u></code></kbd></strong><li id='1ut1e'><i id='1ut1e'></i></li></ol></small><noframes id='1ut1e'><dir id='1ut1e'><del id='1ut1e'><del id='1ut1e'></del><pre id='1ut1e'><pre id='1ut1e'><option id='1ut1e'><address id='1ut1e'></address><bdo id='1ut1e'><tr id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><pre id='1ut1e'></pre></acronym><div id='1ut1e'></div></tr></bdo></option></pre><small id='1ut1e'><address id='1ut1e'><u id='1ut1e'><legend id='1ut1e'><option id='1ut1e'><abbr id='1ut1e'></abbr><li id='1ut1e'><pre id='1ut1e'></pre></li></option></legend><select id='1ut1e'></select></u></address></small></pre></del><sup id='1ut1e'></sup><blockquote id='1ut1e'><dt id='1ut1e'></dt></blockquote><blockquote id='1ut1e'></blockquote></dir><tt id='1ut1e'></tt><u id='1ut1e'><tt id='1ut1e'><form id='1ut1e'></form></tt><td id='1ut1e'><dt id='1ut1e'></dt></td></u></noframes><optgroup id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'></tfoot></optgroup><pre id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'><address id='1ut1e'></address><blockquote id='1ut1e'></blockquote></tfoot></pre><strong id='1ut1e'><option id='1ut1e'><option id='1ut1e'><style id='1ut1e'></style></option></option></strong><tr id='1ut1e'></tr><form id='1ut1e'></form><form id='1ut1e'><form id='1ut1e'></form><ol id='1ut1e'><sup id='1ut1e'></sup></ol></form><th id='1ut1e'></th><td id='1ut1e'></td><code id='1ut1e'><li id='1ut1e'><dl id='1ut1e'><button id='1ut1e'><sub id='1ut1e'><span id='1ut1e'><ins id='1ut1e'></ins></span></sub></button><li id='1ut1e'><li id='1ut1e'><form id='1ut1e'></form><blockquote id='1ut1e'></blockquote></li><code id='1ut1e'></code><dir id='1ut1e'><noframes id='1ut1e'></noframes></dir><kbd id='1ut1e'></kbd><dir id='1ut1e'></dir></li><td id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='1ut1e'><small id='1ut1e'></small><kbd id='1ut1e'><select id='1ut1e'><tt id='1ut1e'><p id='1ut1e'></p><address id='1ut1e'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='1ut1e'></pre><tr id='1ut1e'></tr><noframes id='1ut1e'><code id='1ut1e'><i id='1ut1e'><q id='1ut1e'><legend id='1ut1e'><pre id='1ut1e'><style id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><i id='1ut1e'><form id='1ut1e'><option id='1ut1e'><center id='1ut1e'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='1ut1e'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='1ut1e'></center></noframes><thead id='1ut1e'><sub id='1ut1e'></sub></thead><sup id='1ut1e'><div id='1ut1e'></div></sup><td id='1ut1e'><dd id='1ut1e'><fieldset id='1ut1e'><code id='1ut1e'><blockquote id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'></tfoot></blockquote></code><td id='1ut1e'></td></fieldset></dd><tr id='1ut1e'><label id='1ut1e'><dir id='1ut1e'></dir></label></tr></td><style id='1ut1e'></style><option id='1ut1e'></option><legend id='1ut1e'><fieldset id='1ut1e'><u id='1ut1e'></u></fieldset><strike id='1ut1e'><td id='1ut1e'></td><tfoot id='1ut1e'></tfoot><u id='1ut1e'><tr id='1ut1e'></tr></u></strike></legend><fieldset id='1ut1e'><dir id='1ut1e'><form id='1ut1e'><optgroup id='1ut1e'></optgroup></form></dir><font id='1ut1e'><dl id='1ut1e'></dl></font></fieldset><blockquote id='1ut1e'></blockquote><style id='1ut1e'></style><p id='1ut1e'></p><label id='1ut1e'><ol id='1ut1e'><sub id='1ut1e'><noscript id='1ut1e'><code id='1ut1e'></code></noscript><td id='1ut1e'><tr id='1ut1e'><b id='1ut1e'><dl id='1ut1e'><ol id='1ut1e'></ol></dl></b></tr></td><dt id='1ut1e'></dt></sub></ol><address id='1ut1e'></address></label><legend id='1ut1e'><pre id='1ut1e'><style id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'></acronym><ul id='1ut1e'><u id='1ut1e'></u><table id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><tt id='1ut1e'><blockquote id='1ut1e'></blockquote></tt></acronym><big id='1ut1e'></big></table><noframes id='1ut1e'><font id='1ut1e'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='1ut1e'></p><dfn id='1ut1e'><blockquote id='1ut1e'></blockquote><u id='1ut1e'><ol id='1ut1e'><bdo id='1ut1e'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='1ut1e'><noscript id='1ut1e'></noscript></acronym><i id='1ut1e'></i><button id='1ut1e'><ol id='1ut1e'></ol><legend id='1ut1e'></legend></button><label id='1ut1e'></label><ol id='1ut1e'></ol><address id='1ut1e'><legend id='1ut1e'><u id='1ut1e'><font id='1ut1e'><tt id='1ut1e'></tt><strong id='1ut1e'><span id='1ut1e'><q id='1ut1e'></q></span></strong></font></u><u id='1ut1e'></u></legend></address><ins id='1ut1e'></ins><q id='1ut1e'><address id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option></address></q><p id='1ut1e'></p><dd id='1ut1e'></dd><td id='1ut1e'><style id='1ut1e'></style></td><em id='1ut1e'><optgroup id='1ut1e'></optgroup><address id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'><address id='1ut1e'></address></tfoot></address></em><p id='1ut1e'><table id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option><tt id='1ut1e'></tt></table></p><ins id='1ut1e'><style id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><span id='1ut1e'><thead id='1ut1e'></thead></span><li id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button></li><del id='1ut1e'><div id='1ut1e'><small id='1ut1e'></small></div><i id='1ut1e'></i></del></tbody></style><noscript id='1ut1e'><thead id='1ut1e'><tr id='1ut1e'></tr></thead></noscript></ins><p id='1ut1e'><dd id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button><del id='1ut1e'><label id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b><li id='1ut1e'></li></label><big id='1ut1e'></big></del><pre id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><style id='1ut1e'><dt id='1ut1e'></dt></style><legend id='1ut1e'><noframes id='1ut1e'><dd id='1ut1e'></dd></noframes></legend></tbody><button id='1ut1e'></button></pre><li id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span></li></dd></p><li id='1ut1e'></li><fieldset id='1ut1e'><ol id='1ut1e'></ol></fieldset><kbd id='1ut1e'></kbd><small id='1ut1e'><b id='1ut1e'><optgroup id='1ut1e'></optgroup><div id='1ut1e'></div></b><div id='1ut1e'></div></small><u id='1ut1e'></u><big id='1ut1e'><ul id='1ut1e'></ul></big><button id='1ut1e'><sup id='1ut1e'><ol id='1ut1e'></ol><strong id='1ut1e'></strong></sup></button><option id='1ut1e'></option><tr id='1ut1e'></tr><b id='1ut1e'><div id='1ut1e'></div></b><tbody id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'></acronym></acronym><dfn id='1ut1e'></dfn></tbody><ol id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'></kbd></ol><kbd id='1ut1e'><em id='1ut1e'><dir id='1ut1e'><thead id='1ut1e'></thead></dir></em></kbd><table id='1ut1e'></table><select id='1ut1e'></select><table id='1ut1e'></table><sup id='1ut1e'></sup><bdo id='1ut1e'></bdo><noscript id='1ut1e'><dfn id='1ut1e'><fieldset id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='1ut1e'></thead><table id='1ut1e'></table><font id='1ut1e'></font><button id='1ut1e'></button><legend id='1ut1e'><p id='1ut1e'><select id='1ut1e'></select><abbr id='1ut1e'></abbr></p></legend><del id='1ut1e'><del id='1ut1e'></del></del><dt id='1ut1e'></dt><blockquote id='1ut1e'></blockquote><strike id='1ut1e'></strike><button id='1ut1e'></button><u id='1ut1e'></u><legend id='1ut1e'><del id='1ut1e'><i id='1ut1e'></i></del></legend><noframes id='1ut1e'></noframes><tbody id='1ut1e'></tbody><dir id='1ut1e'><dir id='1ut1e'><select id='1ut1e'></select></dir></dir><font id='1ut1e'></font><u id='1ut1e'></u><bdo id='1ut1e'><optgroup id='1ut1e'></optgroup></bdo><sub id='1ut1e'></sub><tr id='1ut1e'><font id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><dfn id='1ut1e'></dfn></tbody></font></tr><font id='1ut1e'></font><table id='1ut1e'><blockquote id='1ut1e'><em id='1ut1e'><dl id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><code id='1ut1e'><thead id='1ut1e'></thead><bdo id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='1ut1e'></button><legend id='1ut1e'><tt id='1ut1e'></tt><li id='1ut1e'></li></legend><pre id='1ut1e'></pre><center id='1ut1e'><label id='1ut1e'><dl id='1ut1e'><td id='1ut1e'></td></dl></label><abbr id='1ut1e'></abbr></center><del id='1ut1e'><noscript id='1ut1e'></noscript><thead id='1ut1e'></thead></del><ol id='1ut1e'><noscript id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'></acronym></tbody></noscript><b id='1ut1e'></b><dt id='1ut1e'></dt><option id='1ut1e'></option></ol><strong id='1ut1e'><button id='1ut1e'></button></strong><sub id='1ut1e'></sub><del id='1ut1e'><strong id='1ut1e'><td id='1ut1e'></td></strong><p id='1ut1e'><button id='1ut1e'><ul id='1ut1e'><dfn id='1ut1e'></dfn><label id='1ut1e'></label></ul></button></p></del><acronym id='1ut1e'><form id='1ut1e'><noframes id='1ut1e'></noframes></form><th id='1ut1e'><u id='1ut1e'><small id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span></small></u><tr id='1ut1e'><abbr id='1ut1e'><strike id='1ut1e'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='1ut1e'><button id='1ut1e'><td id='1ut1e'><select id='1ut1e'><li id='1ut1e'><sub id='1ut1e'><style id='1ut1e'></style><tfoot id='1ut1e'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='1ut1e'></label><span id='1ut1e'><u id='1ut1e'></u></span><style id='1ut1e'><bdo id='1ut1e'><noscript id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b></noscript><thead id='1ut1e'><dt id='1ut1e'><form id='1ut1e'></form></dt></thead></bdo><button id='1ut1e'><form id='1ut1e'><del id='1ut1e'></del></form><q id='1ut1e'><address id='1ut1e'><ol id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'><label id='1ut1e'><span id='1ut1e'><li id='1ut1e'></li><font id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span></font><b id='1ut1e'></b></span></label><button id='1ut1e'></button><big id='1ut1e'></big><form id='1ut1e'><div id='1ut1e'><dir id='1ut1e'><strong id='1ut1e'><label id='1ut1e'></label></strong></dir></div></form><dt id='1ut1e'></dt><tt id='1ut1e'></tt></acronym><li id='1ut1e'><li id='1ut1e'><dt id='1ut1e'><acronym id='1ut1e'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='1ut1e'></sub></q></button><table id='1ut1e'></table></style><td id='1ut1e'><dd id='1ut1e'></dd></td><label id='1ut1e'></label><button id='1ut1e'><td id='1ut1e'></td></button><table id='1ut1e'><select id='1ut1e'><label id='1ut1e'><tr id='1ut1e'></tr><noframes id='1ut1e'></noframes><select id='1ut1e'><small id='1ut1e'></small></select></label></select></table><span id='1ut1e'></span><label id='1ut1e'></label><tfoot id='1ut1e'></tfoot><abbr id='1ut1e'></abbr><option id='1ut1e'><button id='1ut1e'><tbody id='1ut1e'><strike id='1ut1e'><select id='1ut1e'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option><u id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b></u></abbr><font id='1ut1e'></font><form id='1ut1e'></form><ins id='1ut1e'><noframes id='1ut1e'></noframes><pre id='1ut1e'><u id='1ut1e'><i id='1ut1e'><em id='1ut1e'><option id='1ut1e'></option></em></i></u><ol id='1ut1e'><kbd id='1ut1e'><span id='1ut1e'></span><abbr id='1ut1e'><i id='1ut1e'><ins id='1ut1e'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='1ut1e'></optgroup><noframes id='1ut1e'><style id='1ut1e'></style><sub id='1ut1e'><dfn id='1ut1e'><abbr id='1ut1e'><big id='1ut1e'><bdo id='1ut1e'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='1ut1e'></strike><td id='1ut1e'></td><sub id='1ut1e'><center id='1ut1e'></center><abbr id='1ut1e'></abbr><noframes id='1ut1e'><dir id='1ut1e'></dir></noframes></sub><tfoot id='1ut1e'></tfoot><style id='1ut1e'></style><legend id='1ut1e'><tfoot id='1ut1e'><b id='1ut1e'></b><q id='1ut1e'><del id='1ut1e'><style id='1ut1e'><address id='1ut1e'></address></style><kbd id='1ut1e'><li id='1ut1e'></li><small id='1ut1e'></small></kbd></del></q><small id='1ut1e'><strike id='1ut1e'></strike></small></tfoot><dd id='1ut1e'><tt id='1ut1e'><strong id='1ut1e'><big id='1ut1e'></big></strong></tt></dd></legend><form id='1ut1e'></form><style id='1ut1e'></style></div>