?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 公司简?- 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/style.css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <div id="66ov23rl" class="top"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司为您免费提?a href="http://www.22ttav.com">超高压提?/a>?a href="/supply/">食用菌灭菌设?/a>?a href="/news/">超高压实验设?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <div id="66ov23rl" class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="topCen"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20161104104635.png" alt="天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? /></h4></div> <div id="66ov23rl" class="fr topCR"> <div id="66ov23rl" class="search fl Radius"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="66ov23rl" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xin/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div id="66ov23rl" class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话?/p> <b class="fs22 font_a fb">13332066993</b> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="menu font_w"> <div id="66ov23rl" class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li><a href="/" class="cur"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司简?/a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">技术团?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">专利成果</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">学术交流</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/news/type/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> <dd><a href="/news/gnwcgyxx/" rel="nofollow">国内外超高压信息</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow"><span>产品中心</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/cgysb/" rel="nofollow">生产用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/xxsysb/" rel="nofollow">科研用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/dzxscsb/" rel="nofollow">商用超高压设?/a></dd> <dd><a href="/gycgysb/" rel="nofollow">家用超高压设?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><span>服务和支?/span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">超高压加工食品的工艺</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">小型超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html" rel="nofollow">生产用超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">超高压技术的应用领域</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">超高压食品加工方?/a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">以旧换新</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="ban"> <div id="66ov23rl" class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div id="66ov23rl" class="foucs"></div> </div> <!--<script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4] = "/template/xin/images/banner4.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script>--> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4]="/template/xin/images/banner4.jpg" imgLink[4]="http://www.22ttav.com/xxsysb/" for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' href="+imgLink[i]+" rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } </script> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="inWarp"> <div id="66ov23rl" class="clearfix wfixed"> <div id="66ov23rl" class="fl insLeft"> <div id="66ov23rl" class="tac fs18 proSide font_w"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><span>PRODUCT LIST</span></div> <ul> <li><a href="/gycgysb/"><span>家用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/dzxscsb/"><span>商用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/xxsysb/"><span>科学实验超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/cgysb/"><span>生产用超高压设备</span><em></em></a></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="asideCotact mt15"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><span>CONTACT US</span></div> <ul class="fs14"> <li>售前电话?3332066993</li> <li>售前QQ?435150553</li> <li>售后电话?3502049060</li> <li>售后QQ?404628094</li> <li>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:1435150553@qq.com">1435150553@qq.com</a></li> <li>网址?a rel="nofollow" href="http://www.22ttav.com">www.22ttav.com</a></li> <li>厂址:天津西青区津静公路海泰发展一??/li> </ul> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="fr insRight"> <div id="66ov23rl" class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22" style="margin-top:-1px;height:24px;">公司简?span class="fs14 fn font_i ml5"></span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div id="66ov23rl" class="con mt10 fs14"> <p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong>天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司简?/strong></span> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-size:9px;"></span><br /> </strong></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司成立于2002?2?7日,为内资企业(股份有限责任公司),注册地址在天津市华苑产业区(环外)海泰发展一?号,注册资金?390.6万元人民币,经营范围主要为技术开发、咨询、服务、转让【生物、医药、医疗器械(不含药品的生产与销售)、光机电一体化】;货物及技术进出口业务?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       我公司主要研发超高压生物食品加工技术及设备,在超高压技术研究和产业化方面取得了引人瞩目的成就。我公司的核心技术是具有自主知识产权的超高压生物和食品加工技术及设备制造技术。公司团队由众多跨学科技术人才组成,是一个将超高压生物、食品加工工艺技术和超高压设备研制有机结合的企业,也是在我国第一个将超高压食品推向市场的企业。公司有一个老中青相结合、知识结构和生产、管理经验配比合理人才队伍。专业涉及机械、自动化、计算机、生物、食品、医学、材料、情报、网络和营销管理各个学科。主要骨干人员分别来自院校、研究所、企业,形成了一个在技术、生产和管理方面形成互补的人才组织结构?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">       几年来,我公司以最快的速度,进行了大量的研究工作,并取得了一系列成果。我们先后研制了8种不同类型的超高压设备,完成了国家科技?63项目2项,中小企业创新基金项?项、国际合作项?项。公司按照科研、生产的不同需要,研发了各种不同类型的超高压设备。除了普通“增压器+超高压容器”间接加压的结构外,我们还发明了一体化直接加压的超高压设备,不仅大大改善了控制性能、提高了生产效率、降低了成本,便于维护,而且通过我们的能量回收装置,节约能量80% 以上。这些独享知识产权的技术,不但维护了我们的权益,同时也大大提高我公司在国内外市场的竞争力。为了更好地适应和开拓市场的要求,更好地为客户服务,我们进行了大量的食品、生物制品的超高压加工研究,公司已申?0多项国家专利,其?2项已经授权,其中的“一体化超高压生物处理设备”已经被天津市知识产权局推荐?0个重点推介项目之一?/span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20161118/20161118135254_1386.jpg" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="foot"> <div id="66ov23rl" class="iconta"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="fl taTel fb fs14 font_a">售前电话?3332066993</div> <div id="66ov23rl" class="fl taInfo fs14 font_w"> <span>地址:天津西青区津静公路海泰发展一??/span> </div> <a href="/" rel="nofollow" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="wfixed tac"> <div id="66ov23rl" class="ftNav wfixed clearfix"> <a href="/">首页</a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> </div> <div id="66ov23rl" class="bottom"> <div id="66ov23rl" class="clearfix"> Copyright© www.22ttav.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? </div> <p>超高压提取、食用菌灭菌设备、超高压实验设备、超高压提取设备、超高压食品加工设备、天津食用菌灭菌设备、超高压冷灭菌设备、超高压食品提取设备,欢迎来电! </p> <p>热门城市推广: <span class="ml15"></span></p> <div id="66ov23rl" style="width:330px;display:inline-block;"> <div id="66ov23rl" class="cnzz fl"></div> <div id="66ov23rl" style="fl"> Powered by </div> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xin/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/91877415-2eb6-495b-9e8d-4077a3f4f4e9-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="һڼƻ_Ԫ̼޹˾" href="http://www.ycbgz.com">һڼƻ</a> <a target="_blank" title="ַͧοѡ_Ϲ̼ͧ޹˾" href="http://www.2sfun.com">ַͧοѡ</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.cuahinal.com"></a> <a target="_blank" title="ʽ_ż̼޹˾" href="http://www.kbnueve.com">ʽ</a> <a target="_blank" title="ַͧƻ_Ʒ̼ͧ޹˾" href="http://www.hhzkbdf.com">ַͧƻ</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.cqzgcs.com">ӱ3</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.ahhjsb.com">ֿ3</a> <a target="_blank" title="Ѽƻ_̼޹˾" href="http://www.littfam.com">Ѽƻ</a> <a target="_blank" title="ַͧ淨_֥̼ͧ޹˾" href="http://www.ypwc9.com">ַͧ淨</a> <a target="_blank" title="ַͧôֵ_˾ſع޹˾" href="http://www.f7rly.com">ַͧôֵ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='ojo73'><dl id='ojo73'></dl></pre><strike id='ojo73'></strike><p id='ojo73'><legend id='ojo73'></legend><noframes id='ojo73'><small id='ojo73'></small><noframes id='ojo73'></noframes></noframes></p><style id='ojo73'><q id='ojo73'></q></style><big id='ojo73'></big><form id='ojo73'></form><blockquote id='ojo73'><ul id='ojo73'><span id='ojo73'><b id='ojo73'><ol id='ojo73'><big id='ojo73'><span id='ojo73'></span></big></ol><small id='ojo73'></small><ol id='ojo73'><ul id='ojo73'><tbody id='ojo73'><fieldset id='ojo73'><strong id='ojo73'><li id='ojo73'><bdo id='ojo73'><abbr id='ojo73'></abbr></bdo><span id='ojo73'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='ojo73'><noframes id='ojo73'><tbody id='ojo73'></tbody></noframes></legend></b><strong id='ojo73'></strong></span></ul></blockquote><center id='ojo73'><small id='ojo73'><ins id='ojo73'><td id='ojo73'><div id='ojo73'></div></td></ins></small></center><del id='ojo73'><p id='ojo73'></p><noscript id='ojo73'><small id='ojo73'><b id='ojo73'></b><style id='ojo73'></style><i id='ojo73'></i><small id='ojo73'><dl id='ojo73'></dl><fieldset id='ojo73'><form id='ojo73'><dt id='ojo73'><code id='ojo73'></code><code id='ojo73'><div id='ojo73'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='ojo73'><kbd id='ojo73'></kbd><sup id='ojo73'><th id='ojo73'></th></sup></thead><sup id='ojo73'><strong id='ojo73'><i id='ojo73'></i></strong><small id='ojo73'><div id='ojo73'></div></small><ins id='ojo73'></ins></sup><legend id='ojo73'><table id='ojo73'></table></legend></noscript></del><li id='ojo73'><optgroup id='ojo73'></optgroup></li><label id='ojo73'></label><label id='ojo73'></label><sub id='ojo73'></sub><del id='ojo73'></del><em id='ojo73'><dd id='ojo73'></dd></em><small id='ojo73'></small><optgroup id='ojo73'><dfn id='ojo73'></dfn></optgroup><option id='ojo73'><tr id='ojo73'><code id='ojo73'></code></tr></option><fieldset id='ojo73'></fieldset><strong id='ojo73'></strong><noframes id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot></noframes><q id='ojo73'><code id='ojo73'><select id='ojo73'></select></code></q><fieldset id='ojo73'><big id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt></big><p id='ojo73'></p></fieldset><li id='ojo73'></li><li id='ojo73'></li><tfoot id='ojo73'></tfoot><small id='ojo73'></small><ul id='ojo73'></ul><option id='ojo73'></option><pre id='ojo73'><ins id='ojo73'></ins></pre><select id='ojo73'></select><ins id='ojo73'><td id='ojo73'><i id='ojo73'></i></td><u id='ojo73'><code id='ojo73'><thead id='ojo73'><button id='ojo73'><thead id='ojo73'><option id='ojo73'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='ojo73'><em id='ojo73'><big id='ojo73'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='ojo73'><strong id='ojo73'></strong><del id='ojo73'></del></sup><label id='ojo73'></label><q id='ojo73'><b id='ojo73'><acronym id='ojo73'></acronym><div id='ojo73'><button id='ojo73'><table id='ojo73'></table><sup id='ojo73'><dd id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot></dd><blockquote id='ojo73'><noframes id='ojo73'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='ojo73'><ul id='ojo73'><li id='ojo73'></li></ul></div></q><tfoot id='ojo73'><font id='ojo73'><i id='ojo73'><dd id='ojo73'></dd></i></font></tfoot><tr id='ojo73'><optgroup id='ojo73'></optgroup></tr><address id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot><dd id='ojo73'></dd></address><option id='ojo73'><abbr id='ojo73'><style id='ojo73'></style><tt id='ojo73'></tt><font id='ojo73'></font><u id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt></u></abbr></option><dd id='ojo73'><ol id='ojo73'></ol></dd><bdo id='ojo73'><acronym id='ojo73'><pre id='ojo73'></pre></acronym><b id='ojo73'><span id='ojo73'></span></b><form id='ojo73'></form></bdo><dl id='ojo73'></dl><thead id='ojo73'></thead><tt id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt><sub id='ojo73'><i id='ojo73'><dt id='ojo73'></dt><p id='ojo73'></p></i></sub></tt><acronym id='ojo73'><dd id='ojo73'></dd></acronym><small id='ojo73'><acronym id='ojo73'><i id='ojo73'><label id='ojo73'><kbd id='ojo73'><form id='ojo73'><div id='ojo73'><strike id='ojo73'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ojo73'></bdo><strike id='ojo73'><table id='ojo73'></table></strike></small><strike id='ojo73'></strike><abbr id='ojo73'></abbr><tbody id='ojo73'></tbody><sup id='ojo73'></sup><code id='ojo73'><ul id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot></ul></code><bdo id='ojo73'></bdo><tr id='ojo73'></tr><sup id='ojo73'></sup><abbr id='ojo73'></abbr><dfn id='ojo73'><dir id='ojo73'><p id='ojo73'></p></dir><small id='ojo73'><div id='ojo73'></div></small></dfn><th id='ojo73'><noscript id='ojo73'></noscript></th><address id='ojo73'><abbr id='ojo73'></abbr><big id='ojo73'></big></address><ol id='ojo73'><dd id='ojo73'><address id='ojo73'></address></dd></ol><sub id='ojo73'><optgroup id='ojo73'></optgroup><thead id='ojo73'></thead></sub><th id='ojo73'><del id='ojo73'></del></th><dd id='ojo73'><small id='ojo73'></small></dd><option id='ojo73'><thead id='ojo73'></thead></option><blockquote id='ojo73'></blockquote><option id='ojo73'></option><noframes id='ojo73'><legend id='ojo73'><style id='ojo73'><dir id='ojo73'><q id='ojo73'></q></dir></style></legend></noframes><u id='ojo73'></u><table id='ojo73'><table id='ojo73'><dir id='ojo73'><thead id='ojo73'><dl id='ojo73'><td id='ojo73'></td></dl></thead></dir><noframes id='ojo73'><i id='ojo73'><tr id='ojo73'><dt id='ojo73'><q id='ojo73'><span id='ojo73'><b id='ojo73'><form id='ojo73'><ins id='ojo73'></ins><ul id='ojo73'></ul><sub id='ojo73'></sub></form><legend id='ojo73'></legend><bdo id='ojo73'><pre id='ojo73'><center id='ojo73'></center></pre></bdo></b><th id='ojo73'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='ojo73'><optgroup id='ojo73'><dfn id='ojo73'><del id='ojo73'><code id='ojo73'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='ojo73'><div id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot><dl id='ojo73'><fieldset id='ojo73'></fieldset></dl></div></noframes><label id='ojo73'></label></table><tfoot id='ojo73'></tfoot></table><span id='ojo73'></span><dfn id='ojo73'></dfn><tr id='ojo73'></tr><th id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt><dd id='ojo73'></dd></th><optgroup id='ojo73'></optgroup><blockquote id='ojo73'></blockquote><center id='ojo73'></center><em id='ojo73'><kbd id='ojo73'></kbd><li id='ojo73'><span id='ojo73'></span></li><pre id='ojo73'></pre></em><ol id='ojo73'><tt id='ojo73'><label id='ojo73'><kbd id='ojo73'></kbd></label></tt></ol><sub id='ojo73'><sup id='ojo73'><dl id='ojo73'></dl><td id='ojo73'></td><tt id='ojo73'><blockquote id='ojo73'><big id='ojo73'><ol id='ojo73'><tt id='ojo73'><code id='ojo73'><p id='ojo73'></p><small id='ojo73'><li id='ojo73'></li><button id='ojo73'><tfoot id='ojo73'><i id='ojo73'></i></tfoot></button><tbody id='ojo73'><em id='ojo73'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='ojo73'><i id='ojo73'><span id='ojo73'></span><dt id='ojo73'><ol id='ojo73'></ol><b id='ojo73'></b><strike id='ojo73'><dir id='ojo73'></dir></strike></dt><legend id='ojo73'></legend><tr id='ojo73'><optgroup id='ojo73'><label id='ojo73'><select id='ojo73'><tt id='ojo73'><blockquote id='ojo73'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='ojo73'></b></i><dfn id='ojo73'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='ojo73'></option><td id='ojo73'><big id='ojo73'><tfoot id='ojo73'></tfoot></big><strong id='ojo73'></strong></td><tfoot id='ojo73'></tfoot><tfoot id='ojo73'><pre id='ojo73'><acronym id='ojo73'><table id='ojo73'><dir id='ojo73'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='ojo73'></tt><strong id='ojo73'><u id='ojo73'><div id='ojo73'><div id='ojo73'><q id='ojo73'></q></div><strong id='ojo73'><dt id='ojo73'><sub id='ojo73'><li id='ojo73'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='ojo73'></big><th id='ojo73'></th><dd id='ojo73'><center id='ojo73'></center></dd><td id='ojo73'></td><ol id='ojo73'><dd id='ojo73'><th id='ojo73'></th></dd></ol><dt id='ojo73'><div id='ojo73'><abbr id='ojo73'><strike id='ojo73'></strike></abbr></div></dt><center id='ojo73'></center><center id='ojo73'></center><bdo id='ojo73'><dd id='ojo73'><abbr id='ojo73'><strike id='ojo73'></strike><ul id='ojo73'><del id='ojo73'><q id='ojo73'><tbody id='ojo73'><noframes id='ojo73'><bdo id='ojo73'></bdo><ul id='ojo73'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ojo73'><big id='ojo73'><dt id='ojo73'><acronym id='ojo73'></acronym><q id='ojo73'><select id='ojo73'><center id='ojo73'><dir id='ojo73'></dir></center></select><noscript id='ojo73'><strong id='ojo73'><tr id='ojo73'></tr></strong><label id='ojo73'></label><strike id='ojo73'></strike><option id='ojo73'><u id='ojo73'><ol id='ojo73'><blockquote id='ojo73'></blockquote></ol></u></option><table id='ojo73'></table></noscript><i id='ojo73'><abbr id='ojo73'></abbr></i><thead id='ojo73'><strong id='ojo73'><b id='ojo73'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='ojo73'></acronym><sub id='ojo73'></sub><optgroup id='ojo73'><del id='ojo73'><optgroup id='ojo73'></optgroup></del><button id='ojo73'></button></optgroup><ul id='ojo73'><em id='ojo73'></em><dir id='ojo73'><td id='ojo73'></td><address id='ojo73'></address><td id='ojo73'></td><thead id='ojo73'><thead id='ojo73'></thead><ul id='ojo73'></ul></thead></dir><del id='ojo73'></del><thead id='ojo73'></thead></ul><acronym id='ojo73'></acronym></bdo><legend id='ojo73'><font id='ojo73'><font id='ojo73'><span id='ojo73'><tr id='ojo73'><option id='ojo73'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ojo73'><b id='ojo73'><select id='ojo73'></select></b></tbody><div id='ojo73'><form id='ojo73'></form><fieldset id='ojo73'><pre id='ojo73'><kbd id='ojo73'><u id='ojo73'><form id='ojo73'><li id='ojo73'><th id='ojo73'><dt id='ojo73'></dt></th></li><span id='ojo73'></span></form><address id='ojo73'></address></u><u id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt></u></kbd></pre><p id='ojo73'></p></fieldset></div><tbody id='ojo73'><blockquote id='ojo73'><style id='ojo73'></style></blockquote><u id='ojo73'></u></tbody><fieldset id='ojo73'></fieldset><form id='ojo73'></form><li id='ojo73'><abbr id='ojo73'></abbr></li><acronym id='ojo73'></acronym><tt id='ojo73'><dl id='ojo73'></dl></tt><fieldset id='ojo73'></fieldset><em id='ojo73'></em><b id='ojo73'></b><p id='ojo73'></p><tbody id='ojo73'><address id='ojo73'></address><dd id='ojo73'></dd></tbody><dir id='ojo73'></dir><tbody id='ojo73'></tbody><ul id='ojo73'><select id='ojo73'></select></ul><td id='ojo73'></td><kbd id='ojo73'><tt id='ojo73'><q id='ojo73'></q></tt></kbd><tfoot id='ojo73'><select id='ojo73'><abbr id='ojo73'></abbr><table id='ojo73'></table></select></tfoot><em id='ojo73'><optgroup id='ojo73'><label id='ojo73'></label><ol id='ojo73'><dir id='ojo73'><label id='ojo73'></label><form id='ojo73'><thead id='ojo73'><tbody id='ojo73'></tbody></thead></form></dir><table id='ojo73'><form id='ojo73'><table id='ojo73'><legend id='ojo73'><li id='ojo73'></li><big id='ojo73'><span id='ojo73'><optgroup id='ojo73'><span id='ojo73'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='ojo73'></noscript><div id='ojo73'><code id='ojo73'><sup id='ojo73'><kbd id='ojo73'></kbd></sup><thead id='ojo73'><small id='ojo73'></small></thead></code></div><dt id='ojo73'></dt></table></form></table><abbr id='ojo73'><small id='ojo73'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='ojo73'><optgroup id='ojo73'></optgroup></abbr><sup id='ojo73'></sup><abbr id='ojo73'><style id='ojo73'><strike id='ojo73'><b id='ojo73'><i id='ojo73'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='ojo73'></table><dl id='ojo73'></dl><strike id='ojo73'></strike><tt id='ojo73'><p id='ojo73'></p></tt><div id='ojo73'><noscript id='ojo73'></noscript><dt id='ojo73'><bdo id='ojo73'><strong id='ojo73'><sup id='ojo73'><acronym id='ojo73'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='ojo73'><tbody id='ojo73'></tbody><tbody id='ojo73'><dl id='ojo73'></dl><del id='ojo73'></del><ins id='ojo73'><dfn id='ojo73'><button id='ojo73'></button></dfn></ins><td id='ojo73'></td><option id='ojo73'></option><tbody id='ojo73'><sub id='ojo73'><acronym id='ojo73'><font id='ojo73'><ins id='ojo73'></ins></font><tr id='ojo73'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ojo73'></dir><address id='ojo73'><bdo id='ojo73'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ojo73'><q id='ojo73'><dd id='ojo73'><fieldset id='ojo73'></fieldset></dd></q></form><ol id='ojo73'></ol><tfoot id='ojo73'></tfoot></dt></div><pre id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt><noframes id='ojo73'></noframes></pre><dir id='ojo73'><tt id='ojo73'><q id='ojo73'></q><select id='ojo73'><dir id='ojo73'></dir><ins id='ojo73'><li id='ojo73'></li></ins><small id='ojo73'><ul id='ojo73'></ul></small><pre id='ojo73'></pre></select></tt><ul id='ojo73'></ul></dir><th id='ojo73'></th><ol id='ojo73'><sup id='ojo73'><i id='ojo73'><pre id='ojo73'><table id='ojo73'></table></pre></i></sup></ol><option id='ojo73'></option><dt id='ojo73'></dt><sup id='ojo73'></sup><big id='ojo73'></big><thead id='ojo73'></thead><p id='ojo73'></p><td id='ojo73'><acronym id='ojo73'><div id='ojo73'><tt id='ojo73'></tt></div><fieldset id='ojo73'></fieldset><bdo id='ojo73'></bdo><em id='ojo73'><font id='ojo73'></font></em></acronym></td><dir id='ojo73'></dir><u id='ojo73'></u><strong id='ojo73'><td id='ojo73'></td></strong><tt id='ojo73'></tt><q id='ojo73'><legend id='ojo73'><bdo id='ojo73'><bdo id='ojo73'><legend id='ojo73'><b id='ojo73'><strong id='ojo73'><label id='ojo73'><sup id='ojo73'><u id='ojo73'><sup id='ojo73'></sup></u><big id='ojo73'></big><select id='ojo73'></select></sup><p id='ojo73'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='ojo73'></noscript><dt id='ojo73'></dt></bdo></legend></q><small id='ojo73'></small><b id='ojo73'></b><li id='ojo73'><p id='ojo73'><label id='ojo73'><table id='ojo73'><sup id='ojo73'><em id='ojo73'></em></sup></table><blockquote id='ojo73'></blockquote></label></p></li><blockquote id='ojo73'></blockquote><dd id='ojo73'><thead id='ojo73'></thead><abbr id='ojo73'><noscript id='ojo73'><tbody id='ojo73'><style id='ojo73'><sup id='ojo73'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div>