?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 食用菌灭菌器的工作流程是什?- 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/style.css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <div id="66ov23rl" class="top"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司为您免费提?a href="http://www.22ttav.com">超高压提?/a>?a href="/supply/">食用菌灭菌设?/a>?a href="/news/">超高压实验设?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <div id="66ov23rl" class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="topCen"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20161104104635.png" alt="天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? /></h4></div> <div id="66ov23rl" class="fr topCR"> <div id="66ov23rl" class="search fl Radius"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="66ov23rl" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xin/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div id="66ov23rl" class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话?/p> <b class="fs22 font_a fb">13332066993</b> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="menu font_w"> <div id="66ov23rl" class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li><a href="/" class="cur"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司简?/a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">技术团?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">专利成果</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">学术交流</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/news/type/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> <dd><a href="/news/gnwcgyxx/" rel="nofollow">国内外超高压信息</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow"><span>产品中心</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/cgysb/" rel="nofollow">生产用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/xxsysb/" rel="nofollow">科研用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/dzxscsb/" rel="nofollow">商用超高压设?/a></dd> <dd><a href="/gycgysb/" rel="nofollow">家用超高压设?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><span>服务和支?/span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">超高压加工食品的工艺</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">小型超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html" rel="nofollow">生产用超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">超高压技术的应用领域</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">超高压食品加工方?/a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">以旧换新</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="ban"> <div id="66ov23rl" class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div id="66ov23rl" class="foucs"></div> </div> <!--<script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4] = "/template/xin/images/banner4.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script>--> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4]="/template/xin/images/banner4.jpg" imgLink[4]="http://www.22ttav.com/xxsysb/" for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' href="+imgLink[i]+" rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } </script> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="inWarp"> <div id="66ov23rl" class="clearfix wfixed"> <div id="66ov23rl" class="fl insLeft"> <div id="66ov23rl" class="tac fs18 proSide font_w"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><span>PRODUCT LIST</span></div> <ul> <li><a href="/gycgysb/"><span>家用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/dzxscsb/"><span>商用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/xxsysb/"><span>科学实验超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/cgysb/"><span>生产用超高压设备</span><em></em></a></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="asideCotact mt15"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><span>CONTACT US</span></div> <ul class="fs14"> <li>售前电话?3332066993</li> <li>售前QQ?435150553</li> <li>售后电话?3502049060</li> <li>售后QQ?404628094</li> <li>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:1435150553@qq.com">1435150553@qq.com</a></li> <li>网址?a rel="nofollow" href="http://www.22ttav.com">www.22ttav.com</a></li> <li>厂址:天津西青区津静公路海泰发展一??/li> </ul> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="fr insRight"> <div id="66ov23rl" class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22">新闻详情<span class="fs14 fn font_i ml5">NEWS ARTICLE</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">食用菌灭菌器的工作流程是什?/h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://www.22ttav.com/news/189.html'>http://www.22ttav.com/news/189.html</a></span><span>发布时间?020-01-08</span></h3> <div id="66ov23rl" class="con mt10 fs14"> <p>食用菌灭菌器的工作流?br /> <p>      在物品及空气中分布着大量微生物。进行食用菌生产树立严格的无菌观念,掌握和运用消毒、灭菌技术,严防杂菌污染,保证菌种优良纯正,使食用菌顺利生长发育,以获得较好的经济效益?消毒灭菌是排除杂菌干扰,为食用菌创造洁净生长环境的重要保证。也是食用菌生产中的一项基本技术?nbsp; </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20200108/20200108095325_8281.jpg" alt="" /> </p>       1.灭菌  杀死一定环境、物品中的一切微生物(包括芽孢),使一定范围内的微生物永远丧失生长繁殖能力,使之达到无菌程度,是灭菌的目的。经过灭菌的物品称“无菌物品”。灭菌可分为杀菌和溶菌。杀菌是指菌体失活,但菌形尚存。溶菌是指菌体死亡后发生溶解、消失的现象?br />       2.消毒:杀死环境、物品中的病原菌(杀不死芽孢?而对被消毒物品基本无害的方法为消毒?nbsp;<br />       3.防腐:暂时抑制其生长。使微生物暂时处于不生长、不繁殖、但又未死亡的状态,称为防腐。属于一种抑菌作用?nbsp;<br />       4.除菌用冲洗、过滤、离心、静电吸附等机械手段,除去微生物的方法为除菌?消毒灭菌主要利用物理或化学因素。各种理化因子究竟能起到灭菌、消毒、防腐中的哪种效果,主要取决于本身的强度或浓度、作用时间、微生物对理化因子的敏感性及菌龄等综合因素的影响。任何消毒灭菌法的使用,达到既杀灭物品中的微生物,又不破坏其固有性质的目的。守业务信誉、热衷事业,致力于公司发展壮大;<br /></p> </div> <div id="66ov23rl" class="newArtiNext mt10"><div>下一?<a href="188.html">超高压提取的原理是什?/a></div> </div> <div id="66ov23rl" class="tag">相关标签?/div> <div id="66ov23rl" class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<span class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="/news/189.html" rel="nofollow">食用菌灭菌器的工作流程是什?/a><span>2020-01-08</span></li> <li><a href="/news/188.html" rel="nofollow">超高压提取的原理是什?/a><span>2019-12-25</span></li> <li><a href="/news/187.html" rel="nofollow">超高压食品与健康有什么关?/a><span>2019-12-11</span></li> <li><a href="/news/186.html" rel="nofollow">食用菌灭菌设备的工作原理是什?/a><span>2019-11-27</span></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<span class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="proliCon clearfix tac"> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/32.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201803121701208462771893083.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201803121701208462771893083.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/32.html" rel="nofollow">W1系列家用超高压设?/a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/31.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201712211516064232771838435.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201712211516064232771838435.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/31.html" rel="nofollow">超高压杀菌设?/a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/30.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201712211511323612771878834.png?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201712211511323612771878834.png" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/30.html" rel="nofollow">超高压提取设</a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/10.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201803121654154742771863205.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201803121654154742771863205.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/10.html" rel="nofollow">W1系列家用超高压设?/a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="foot"> <div id="66ov23rl" class="iconta"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="fl taTel fb fs14 font_a">售前电话?3332066993</div> <div id="66ov23rl" class="fl taInfo fs14 font_w"> <span>地址:天津西青区津静公路海泰发展一??/span> </div> <a href="/" rel="nofollow" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="wfixed tac"> <div id="66ov23rl" class="ftNav wfixed clearfix"> <a href="/">首页</a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> </div> <div id="66ov23rl" class="bottom"> <div id="66ov23rl" class="clearfix"> Copyright© www.22ttav.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? </div> <p>超高压提取、食用菌灭菌设备、超高压实验设备、超高压提取设备、超高压食品加工设备、天津食用菌灭菌设备、超高压冷灭菌设备、超高压食品提取设备,欢迎来电! </p> <p>热门城市推广: <span class="ml15"></span></p> <div id="66ov23rl" style="width:330px;display:inline-block;"> <div id="66ov23rl" class="cnzz fl"></div> <div id="66ov23rl" style="fl"> Powered by </div> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xin/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/91877415-2eb6-495b-9e8d-4077a3f4f4e9-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ַͧôӮ_ӽ̼ͧ޹˾" href="http://www.sunrisesf.com">ַͧôӮ</a> <a target="_blank" title="ַͧע_ʩ̼ͧ޹˾" href="http://www.wnavbq.com">ַͧע</a> <a target="_blank" title="ַͧƻ_̼ͧ޹˾" href="http://www.p11u.com">ַͧƻ</a> <a target="_blank" title="ûзķ_̹̼޹˾" href="http://www.hanguoyhd.com">ûзķ</a> <a target="_blank" title="ַͧôӮ_ջ̼ͧ޹˾" href="http://www.parlorgig.com">ַͧôӮ</a> <a target="_blank" title="ô_ոԪ̼޹˾" href="http://www.kouyiad.com">ô</a> <a target="_blank" title="ֵַͧô_쾲ٷ̼ͧ޹˾" href="http://www.puyids.com">ֵַͧô</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.daiyubao.com">99</a> <a target="_blank" title="_չ̼޹˾" href="http://www.maryoakar.com"></a> <a target="_blank" title="ַͧι_ͷ̼ͧ޹˾" href="http://www.hofe88.com">ַͧι</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='sff8m'></q><tt id='sff8m'><dd id='sff8m'><noscript id='sff8m'><dl id='sff8m'><i id='sff8m'></i><dd id='sff8m'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='sff8m'></tr><td id='sff8m'></td><q id='sff8m'></q><dd id='sff8m'></dd><div id='sff8m'><button id='sff8m'><tfoot id='sff8m'><i id='sff8m'><dl id='sff8m'><i id='sff8m'><strike id='sff8m'><dt id='sff8m'></dt></strike></i></dl></i><pre id='sff8m'></pre></tfoot><u id='sff8m'></u><small id='sff8m'></small></button><tr id='sff8m'></tr></div><strike id='sff8m'></strike><label id='sff8m'></label><button id='sff8m'></button><optgroup id='sff8m'></optgroup><dd id='sff8m'></dd><sup id='sff8m'><del id='sff8m'><strike id='sff8m'><dd id='sff8m'></dd></strike></del></sup><fieldset id='sff8m'><p id='sff8m'></p></fieldset><big id='sff8m'><big id='sff8m'><address id='sff8m'><dl id='sff8m'></dl></address><dd id='sff8m'></dd><table id='sff8m'><abbr id='sff8m'><strong id='sff8m'><blockquote id='sff8m'></blockquote></strong></abbr><td id='sff8m'><pre id='sff8m'></pre></td></table></big></big><q id='sff8m'><abbr id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></abbr></q><li id='sff8m'><q id='sff8m'><acronym id='sff8m'><dd id='sff8m'><td id='sff8m'><noframes id='sff8m'><tr id='sff8m'><strong id='sff8m'></strong><small id='sff8m'></small><button id='sff8m'></button><li id='sff8m'><noscript id='sff8m'><big id='sff8m'></big><dt id='sff8m'></dt></noscript></li></tr><ol id='sff8m'><option id='sff8m'><table id='sff8m'><blockquote id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='sff8m'></u><kbd id='sff8m'><kbd id='sff8m'></kbd></kbd></noframes><abbr id='sff8m'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='sff8m'><button id='sff8m'><abbr id='sff8m'></abbr></button></thead><button id='sff8m'><u id='sff8m'><u id='sff8m'></u></u><tr id='sff8m'><optgroup id='sff8m'><dd id='sff8m'><dfn id='sff8m'><tt id='sff8m'><thead id='sff8m'><optgroup id='sff8m'></optgroup></thead></tt><legend id='sff8m'></legend><noframes id='sff8m'><b id='sff8m'><form id='sff8m'></form></b></noframes></dfn><pre id='sff8m'></pre></dd></optgroup><dl id='sff8m'><big id='sff8m'><dd id='sff8m'><td id='sff8m'><dir id='sff8m'></dir></td></dd></big><optgroup id='sff8m'></optgroup><dfn id='sff8m'></dfn></dl></tr></button><strong id='sff8m'></strong><ol id='sff8m'><dfn id='sff8m'><kbd id='sff8m'></kbd></dfn></ol><ul id='sff8m'></ul><noframes id='sff8m'></noframes><blockquote id='sff8m'></blockquote><fieldset id='sff8m'></fieldset><sup id='sff8m'><p id='sff8m'><tt id='sff8m'><sup id='sff8m'><bdo id='sff8m'><ol id='sff8m'><sup id='sff8m'><dl id='sff8m'><em id='sff8m'><label id='sff8m'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='sff8m'></address></sup></tt></p><fieldset id='sff8m'><noframes id='sff8m'><code id='sff8m'><strong id='sff8m'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='sff8m'></sup><div id='sff8m'><pre id='sff8m'><select id='sff8m'></select><td id='sff8m'></td></pre></div><kbd id='sff8m'><u id='sff8m'></u></kbd><div id='sff8m'></div><blockquote id='sff8m'></blockquote><q id='sff8m'></q><th id='sff8m'></th><big id='sff8m'></big><address id='sff8m'><b id='sff8m'><select id='sff8m'></select></b></address><code id='sff8m'></code><ul id='sff8m'><strike id='sff8m'></strike></ul><noscript id='sff8m'></noscript><pre id='sff8m'></pre><div id='sff8m'><p id='sff8m'></p></div><tfoot id='sff8m'></tfoot><thead id='sff8m'><bdo id='sff8m'></bdo></thead><kbd id='sff8m'></kbd><p id='sff8m'><fieldset id='sff8m'><style id='sff8m'></style></fieldset></p><acronym id='sff8m'><big id='sff8m'><code id='sff8m'></code></big></acronym><noframes id='sff8m'><fieldset id='sff8m'></fieldset></noframes><ol id='sff8m'></ol><font id='sff8m'></font><td id='sff8m'><ol id='sff8m'></ol></td><center id='sff8m'></center><option id='sff8m'></option><legend id='sff8m'></legend><big id='sff8m'></big><sub id='sff8m'><ol id='sff8m'><li id='sff8m'><label id='sff8m'></label></li></ol></sub><i id='sff8m'><ol id='sff8m'></ol></i><del id='sff8m'></del><tr id='sff8m'><tr id='sff8m'><bdo id='sff8m'><form id='sff8m'><em id='sff8m'></em><ins id='sff8m'><center id='sff8m'><center id='sff8m'></center></center></ins><pre id='sff8m'><em id='sff8m'></em><abbr id='sff8m'><legend id='sff8m'><div id='sff8m'><center id='sff8m'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='sff8m'></b><noframes id='sff8m'><span id='sff8m'></span></noframes><font id='sff8m'><ol id='sff8m'></ol></font><td id='sff8m'><abbr id='sff8m'><option id='sff8m'><big id='sff8m'></big></option></abbr><dfn id='sff8m'></dfn></td><form id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend></form><td id='sff8m'><strike id='sff8m'><blockquote id='sff8m'></blockquote></strike></td><sup id='sff8m'><fieldset id='sff8m'><li id='sff8m'></li></fieldset></sup><option id='sff8m'></option><thead id='sff8m'></thead><del id='sff8m'></del><b id='sff8m'><tfoot id='sff8m'></tfoot><i id='sff8m'></i></b><sup id='sff8m'></sup><thead id='sff8m'></thead><kbd id='sff8m'></kbd><acronym id='sff8m'><strike id='sff8m'></strike></acronym><table id='sff8m'><select id='sff8m'></select></table><strong id='sff8m'></strong><center id='sff8m'></center><p id='sff8m'><b id='sff8m'><bdo id='sff8m'><span id='sff8m'></span></bdo></b></p><tr id='sff8m'><form id='sff8m'><strong id='sff8m'><dir id='sff8m'></dir></strong><th id='sff8m'></th></form><strong id='sff8m'><select id='sff8m'></select></strong></tr><form id='sff8m'><pre id='sff8m'></pre></form><code id='sff8m'></code><optgroup id='sff8m'></optgroup><strong id='sff8m'><td id='sff8m'><table id='sff8m'><legend id='sff8m'><legend id='sff8m'><big id='sff8m'><fieldset id='sff8m'><q id='sff8m'><tfoot id='sff8m'><big id='sff8m'><tt id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></tt></big><p id='sff8m'></p><button id='sff8m'><table id='sff8m'><ins id='sff8m'></ins><tt id='sff8m'><li id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='sff8m'><td id='sff8m'></td><tfoot id='sff8m'></tfoot></tr><strong id='sff8m'><span id='sff8m'><dfn id='sff8m'></dfn><bdo id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='sff8m'></button><ol id='sff8m'><font id='sff8m'><blockquote id='sff8m'><center id='sff8m'></center></blockquote></font></ol><strong id='sff8m'></strong><dl id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend><sub id='sff8m'><small id='sff8m'></small></sub></dl><style id='sff8m'></style><pre id='sff8m'><code id='sff8m'></code></pre><big id='sff8m'></big><font id='sff8m'></font><bdo id='sff8m'></bdo><dfn id='sff8m'><dd id='sff8m'><button id='sff8m'><strike id='sff8m'><div id='sff8m'><div id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='sff8m'><q id='sff8m'></q></optgroup></dd><ol id='sff8m'><q id='sff8m'><dfn id='sff8m'><button id='sff8m'><tbody id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='sff8m'></dl><fieldset id='sff8m'></fieldset><u id='sff8m'></u><div id='sff8m'><ins id='sff8m'></ins></div><strong id='sff8m'></strong><center id='sff8m'></center><strong id='sff8m'></strong><small id='sff8m'></small><td id='sff8m'><q id='sff8m'><q id='sff8m'><b id='sff8m'><optgroup id='sff8m'></optgroup></b></q><ol id='sff8m'><bdo id='sff8m'></bdo></ol><dd id='sff8m'><th id='sff8m'></th></dd><blockquote id='sff8m'></blockquote><ul id='sff8m'><style id='sff8m'></style></ul></q></td><noscript id='sff8m'></noscript><ol id='sff8m'></ol><p id='sff8m'></p><strong id='sff8m'><big id='sff8m'></big><strike id='sff8m'><q id='sff8m'><sup id='sff8m'></sup></q></strike></strong><p id='sff8m'><thead id='sff8m'><acronym id='sff8m'><tfoot id='sff8m'><kbd id='sff8m'></kbd><form id='sff8m'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='sff8m'></fieldset><b id='sff8m'><dt id='sff8m'></dt></b><sup id='sff8m'></sup><label id='sff8m'></label><noframes id='sff8m'><ins id='sff8m'></ins></noframes><td id='sff8m'></td><dfn id='sff8m'></dfn><font id='sff8m'><style id='sff8m'></style></font><tr id='sff8m'><td id='sff8m'></td></tr><dfn id='sff8m'><ul id='sff8m'></ul></dfn><tr id='sff8m'></tr><abbr id='sff8m'></abbr><strong id='sff8m'></strong><dt id='sff8m'></dt><span id='sff8m'><label id='sff8m'><td id='sff8m'></td></label><address id='sff8m'></address></span><label id='sff8m'><bdo id='sff8m'><dt id='sff8m'><dl id='sff8m'></dl></dt></bdo></label><abbr id='sff8m'><optgroup id='sff8m'></optgroup></abbr><code id='sff8m'></code><address id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></address><td id='sff8m'><style id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody><strong id='sff8m'></strong></style></td><ul id='sff8m'><ul id='sff8m'></ul></ul><del id='sff8m'></del><th id='sff8m'><option id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend></option></th><b id='sff8m'></b><i id='sff8m'><noscript id='sff8m'></noscript></i><q id='sff8m'></q><select id='sff8m'></select><option id='sff8m'></option><optgroup id='sff8m'><big id='sff8m'></big></optgroup><noframes id='sff8m'><acronym id='sff8m'><em id='sff8m'></em><td id='sff8m'><div id='sff8m'></div></td></acronym><address id='sff8m'><big id='sff8m'><big id='sff8m'></big><legend id='sff8m'></legend></big></address></noframes><ul id='sff8m'></ul><abbr id='sff8m'><p id='sff8m'><small id='sff8m'><bdo id='sff8m'><code id='sff8m'><i id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend></i><sub id='sff8m'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='sff8m'></noscript><tr id='sff8m'></tr><select id='sff8m'><button id='sff8m'><dfn id='sff8m'><p id='sff8m'></p><q id='sff8m'></q></dfn></button><noframes id='sff8m'></noframes><b id='sff8m'></b></select><font id='sff8m'></font><option id='sff8m'></option><fieldset id='sff8m'></fieldset><noframes id='sff8m'><i id='sff8m'><div id='sff8m'><ins id='sff8m'></ins></div></i></noframes><tr id='sff8m'></tr><label id='sff8m'><small id='sff8m'></small><b id='sff8m'></b></label><noscript id='sff8m'><tr id='sff8m'></tr><div id='sff8m'></div><noscript id='sff8m'></noscript><tr id='sff8m'></tr></noscript><center id='sff8m'></center><dl id='sff8m'></dl><blockquote id='sff8m'></blockquote><pre id='sff8m'><dl id='sff8m'><noframes id='sff8m'><i id='sff8m'></i></noframes><dt id='sff8m'></dt></dl><label id='sff8m'><dfn id='sff8m'></dfn></label></pre><dir id='sff8m'></dir><strike id='sff8m'></strike><thead id='sff8m'></thead><span id='sff8m'></span><i id='sff8m'></i><font id='sff8m'></font><style id='sff8m'></style><font id='sff8m'></font><td id='sff8m'><select id='sff8m'><b id='sff8m'><address id='sff8m'><noscript id='sff8m'><acronym id='sff8m'></acronym></noscript></address><style id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody></style></b></select><ul id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></ul></td><strike id='sff8m'><dt id='sff8m'></dt></strike><dfn id='sff8m'></dfn><dir id='sff8m'><b id='sff8m'></b><font id='sff8m'></font></dir><ul id='sff8m'></ul><q id='sff8m'></q><acronym id='sff8m'></acronym><center id='sff8m'><strong id='sff8m'></strong></center><ins id='sff8m'><label id='sff8m'></label><span id='sff8m'></span></ins><li id='sff8m'><blockquote id='sff8m'></blockquote></li><th id='sff8m'><table id='sff8m'></table></th><tfoot id='sff8m'></tfoot><ins id='sff8m'></ins><table id='sff8m'></table><noscript id='sff8m'><del id='sff8m'><ol id='sff8m'><center id='sff8m'><ul id='sff8m'></ul><div id='sff8m'></div></center></ol></del></noscript><strong id='sff8m'><legend id='sff8m'></legend><td id='sff8m'></td></strong><font id='sff8m'><font id='sff8m'></font></font><noscript id='sff8m'><em id='sff8m'><form id='sff8m'><sub id='sff8m'></sub></form><bdo id='sff8m'></bdo></em></noscript><address id='sff8m'></address><center id='sff8m'><del id='sff8m'></del><sup id='sff8m'></sup></center><kbd id='sff8m'></kbd><font id='sff8m'><b id='sff8m'></b><table id='sff8m'></table><blockquote id='sff8m'></blockquote></font><big id='sff8m'><q id='sff8m'><center id='sff8m'><button id='sff8m'></button></center></q></big><i id='sff8m'><form id='sff8m'><option id='sff8m'></option><dir id='sff8m'><thead id='sff8m'></thead></dir></form><tr id='sff8m'><strike id='sff8m'><noframes id='sff8m'><dl id='sff8m'></dl></noframes></strike><dt id='sff8m'></dt></tr></i><dfn id='sff8m'></dfn><tbody id='sff8m'></tbody><select id='sff8m'><dir id='sff8m'><noscript id='sff8m'><th id='sff8m'><strike id='sff8m'></strike><small id='sff8m'></small></th></noscript><tbody id='sff8m'><em id='sff8m'><optgroup id='sff8m'></optgroup><style id='sff8m'><tr id='sff8m'></tr><address id='sff8m'></address></style></em></tbody><code id='sff8m'><noscript id='sff8m'><ins id='sff8m'><font id='sff8m'></font></ins></noscript></code></dir><p id='sff8m'></p><dl id='sff8m'></dl></select><form id='sff8m'><bdo id='sff8m'></bdo><optgroup id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody></optgroup><blockquote id='sff8m'><button id='sff8m'><pre id='sff8m'><li id='sff8m'><tfoot id='sff8m'><kbd id='sff8m'></kbd></tfoot><fieldset id='sff8m'><dd id='sff8m'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='sff8m'></table><span id='sff8m'><dl id='sff8m'></dl></span></blockquote></form><em id='sff8m'><small id='sff8m'><blockquote id='sff8m'></blockquote></small></em><tfoot id='sff8m'></tfoot><del id='sff8m'><pre id='sff8m'></pre></del><em id='sff8m'><acronym id='sff8m'><th id='sff8m'></th></acronym></em><fieldset id='sff8m'></fieldset><code id='sff8m'><noframes id='sff8m'></noframes></code><form id='sff8m'><optgroup id='sff8m'><dir id='sff8m'></dir></optgroup></form><strong id='sff8m'></strong><ins id='sff8m'><option id='sff8m'></option></ins><dd id='sff8m'></dd><span id='sff8m'><tbody id='sff8m'></tbody></span><strong id='sff8m'><pre id='sff8m'><form id='sff8m'></form></pre></strong><li id='sff8m'><abbr id='sff8m'><dir id='sff8m'></dir><acronym id='sff8m'></acronym></abbr></li><ol id='sff8m'></ol><strike id='sff8m'></strike><label id='sff8m'></label><legend id='sff8m'><address id='sff8m'><thead id='sff8m'><tr id='sff8m'></tr></thead></address><dt id='sff8m'></dt></legend><thead id='sff8m'></thead><ins id='sff8m'><big id='sff8m'></big></ins><kbd id='sff8m'></kbd><center id='sff8m'><acronym id='sff8m'></acronym><code id='sff8m'></code></center><ul id='sff8m'><pre id='sff8m'></pre></ul><style id='sff8m'><dt id='sff8m'><noframes id='sff8m'></noframes></dt><sub id='sff8m'></sub><b id='sff8m'></b></style></div>