?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 食用菌灭菌器的工作流程是什?- 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/style.css" rel="stylesheet"/> </head> <body> <div id="66ov23rl" class="top"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">天津华泰森淼生物工程技术股份有限公司为您免费提?a href="http://www.22ttav.com">超高压提?/a>?a href="/supply/">食用菌灭菌设?/a>?a href="/news/">超高压实验设?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <div id="66ov23rl" class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="topCen"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="logo fl"><h4><img src="/uploads/logo/20161104104635.png" alt="天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? /></h4></div> <div id="66ov23rl" class="fr topCR"> <div id="66ov23rl" class="search fl Radius"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="66ov23rl" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xin/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> <div id="66ov23rl" class="topTel fr tar"> <p class="font_w">全国热线电话?/p> <b class="fs22 font_a fb">13332066993</b> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="menu font_w"> <div id="66ov23rl" class="wfixed"> <ul class="fl fs16 tac"> <li><a href="/" class="cur"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow"><span>走进我们</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司简?/a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">技术团?/a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">专利成果</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">学术交流</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/news/type/" rel="nofollow">公司动?/a></dd> <dd><a href="/news/gnwcgyxx/" rel="nofollow">国内外超高压信息</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow"><span>产品中心</span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/cgysb/" rel="nofollow">生产用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/xxsysb/" rel="nofollow">科研用超高压设备</a></dd> <dd><a href="/dzxscsb/" rel="nofollow">商用超高压设?/a></dd> <dd><a href="/gycgysb/" rel="nofollow">家用超高压设?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><span>服务和支?/span><em></em></a> <dl> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">超高压加工食品的工艺</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">小型超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html" rel="nofollow">生产用超高压设备的选型</a></dd> <dd><a href="/about/about8.html" rel="nofollow">超高压技术的应用领域</a></dd> <dd><a href="/about/about9.html" rel="nofollow">超高压食品加工方?/a></dd> <dd><a href="/about/about10.html" rel="nofollow">以旧换新</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="ban"> <div id="66ov23rl" class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div id="66ov23rl" class="foucs"></div> </div> <!--<script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4] = "/template/xin/images/banner4.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script>--> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170803042219.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180402044049.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170816021739.jpg"; imgLink[1] = "http://www.22ttav.com/cgysb/"; imgLink[2] = "http://www.22ttav.com/gycgysb/"; imgLink[3] = "http://www.22ttav.com/dzxscsb/"; picarr[4]="/template/xin/images/banner4.jpg" imgLink[4]="http://www.22ttav.com/xxsysb/" for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' href="+imgLink[i]+" rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } </script> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="inWarp"> <div id="66ov23rl" class="clearfix wfixed"> <div id="66ov23rl" class="fl insLeft"> <div id="66ov23rl" class="tac fs18 proSide font_w"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14"><span class="fb fs22 mr5">产品列表</span><span>PRODUCT LIST</span></div> <ul> <li><a href="/gycgysb/"><span>家用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/dzxscsb/"><span>商用超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/xxsysb/"><span>科学实验超高压设?/span><em></em></a></li> <li><a href="/cgysb/"><span>生产用超高压设备</span><em></em></a></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="asideCotact mt15"> <div id="66ov23rl" class="tit fs14 tac"><span class="fb fs22 mr5 font_w">联系我们</span><span>CONTACT US</span></div> <ul class="fs14"> <li>售前电话?3332066993</li> <li>售前QQ?435150553</li> <li>售后电话?3502049060</li> <li>售后QQ?404628094</li> <li>邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:1435150553@qq.com">1435150553@qq.com</a></li> <li>网址?a rel="nofollow" href="http://www.22ttav.com">www.22ttav.com</a></li> <li>厂址:天津西青区津静公路海泰发展一??/li> </ul> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="fr insRight"> <div id="66ov23rl" class="crumb mt3"> <span class="fl font_w fb fs22">新闻详情<span class="fs14 fn font_i ml5">NEWS ARTICLE</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">食用菌灭菌器的工作流程是什?/h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://www.22ttav.com/news/189.html'>http://www.22ttav.com/news/189.html</a></span><span>发布时间?020-01-08</span></h3> <div id="66ov23rl" class="con mt10 fs14"> <p>食用菌灭菌器的工作流?br /> <p>      在物品及空气中分布着大量微生物。进行食用菌生产树立严格的无菌观念,掌握和运用消毒、灭菌技术,严防杂菌污染,保证菌种优良纯正,使食用菌顺利生长发育,以获得较好的经济效益?消毒灭菌是排除杂菌干扰,为食用菌创造洁净生长环境的重要保证。也是食用菌生产中的一项基本技术?nbsp; </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20200108/20200108095325_8281.jpg" alt="" /> </p>       1.灭菌  杀死一定环境、物品中的一切微生物(包括芽孢),使一定范围内的微生物永远丧失生长繁殖能力,使之达到无菌程度,是灭菌的目的。经过灭菌的物品称“无菌物品”。灭菌可分为杀菌和溶菌。杀菌是指菌体失活,但菌形尚存。溶菌是指菌体死亡后发生溶解、消失的现象?br />       2.消毒:杀死环境、物品中的病原菌(杀不死芽孢?而对被消毒物品基本无害的方法为消毒?nbsp;<br />       3.防腐:暂时抑制其生长。使微生物暂时处于不生长、不繁殖、但又未死亡的状态,称为防腐。属于一种抑菌作用?nbsp;<br />       4.除菌用冲洗、过滤、离心、静电吸附等机械手段,除去微生物的方法为除菌?消毒灭菌主要利用物理或化学因素。各种理化因子究竟能起到灭菌、消毒、防腐中的哪种效果,主要取决于本身的强度或浓度、作用时间、微生物对理化因子的敏感性及菌龄等综合因素的影响。任何消毒灭菌法的使用,达到既杀灭物品中的微生物,又不破坏其固有性质的目的。守业务信誉、热衷事业,致力于公司发展壮大;<br /></p> </div> <div id="66ov23rl" class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="190.html">超高压灭菌设备越来越重要</a></div> <div>下一?<a href="188.html">超高压提取的原理是什?/a></div> </div> <div id="66ov23rl" class="tag">相关标签?/div> <div id="66ov23rl" class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<span class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="/news/203.html" rel="nofollow">新型食用菌灭菌设备功能有什?/a><span>2020-06-24</span></li> <li><a href="/news/202.html" rel="nofollow">食品超高压灭菌的作用有什?/a><span>2020-06-10</span></li> <li><a href="/news/201.html" rel="nofollow">超高压设备特性有什?/a><span>2020-05-27</span></li> <li><a href="/news/200.html" rel="nofollow">超高压技术的发展</a><span>2020-05-13</span></li> </ul> </div> <div id="66ov23rl" class="crumb mt20"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<span class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</span></span> </div> <div id="66ov23rl" class="proliCon clearfix tac"> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/32.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201803121701208462771893083.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201803121701208462771893083.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/32.html" rel="nofollow">W1系列家用超高压设?/a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/31.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201712211516064232771838435.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201712211516064232771838435.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/31.html" rel="nofollow">超高压杀菌设?/a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/30.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201712211511323612771878834.png?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201712211511323612771878834.png" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/30.html" rel="nofollow">超高压提取设</a></h3> </div> <div id="66ov23rl" class="insProLi"> <h5><a href="/supply/10.html" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27718/201803121654154742771863205.jpg?path=www.22ttav.com/uploads/cp/201803121654154742771863205.jpg" width="207" height="163" /></a></h5> <h3><a href="/supply/10.html" rel="nofollow">W1系列家用超高压设?/a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="foot"> <div id="66ov23rl" class="iconta"> <div id="66ov23rl" class="wfixed clearfix"> <div id="66ov23rl" class="fl taTel fb fs14 font_a">售前电话?3332066993</div> <div id="66ov23rl" class="fl taInfo fs14 font_w"> <span>地址:天津西青区津静公路海泰发展一??/span> </div> <a href="/" rel="nofollow" class="fr backHome"></a> </div> </div> <div id="66ov23rl" class="wfixed tac"> <div id="66ov23rl" class="ftNav wfixed clearfix"> <a href="/">首页</a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> </div> <div id="66ov23rl" class="bottom"> <div id="66ov23rl" class="clearfix"> Copyright© www.22ttav.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 天津华泰森淼生物工程技术股份有限公? </div> <p>超高压提取、食用菌灭菌设备、超高压实验设备、超高压提取设备、超高压食品加工设备、天津食用菌灭菌设备、超高压冷灭菌设备、超高压食品提取设备,欢迎来电! </p> <p>热门城市推广: <span class="ml15"></span></p> <div id="66ov23rl" style="width:330px;display:inline-block;"> <div id="66ov23rl" class="cnzz fl"></div> <div id="66ov23rl" style="fl"> Powered by </div> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xin/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/91877415-2eb6-495b-9e8d-4077a3f4f4e9-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ַͧע_ʩ̼ͧ޹˾" href="http://www.wnavbq.com">ַͧע</a> <a target="_blank" title="ַͧϷ_̼ͧ޹˾" href="http://www.010fbj.com">ַͧϷ</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.myhuhuisheng.com">3</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.hgamebbs.com">ǧƱ½</a> <a target="_blank" title="ôŪ_մٸ̼޹˾" href="http://www.jsqwuye.com">ôŪ</a> <a target="_blank" title="ûзķ_ɽ̼޹˾" href="http://www.wodbella.com">ûзķ</a> <a target="_blank" title="ôŪ_սһ๤̼޹˾" href="http://www.gdgkj.com">ôŪ</a> <a target="_blank" title="ַͧͳһ_ɭ̼ͧ޹˾" href="http://www.deyuhnd.com">ַͧͳһ</a> <a target="_blank" title="ַͧȫƻͼƬ_ӽޱ̼ͧ޹˾" href="http://www.ghct4.com">ַͧȫƻͼƬ</a> <a target="_blank" title="" href="http://www.healthlyfamily.com">ӮƱƻ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='3830t'><dl id='3830t'></dl></pre><strike id='3830t'></strike><p id='3830t'><legend id='3830t'></legend><noframes id='3830t'><small id='3830t'></small><noframes id='3830t'></noframes></noframes></p><style id='3830t'><q id='3830t'></q></style><big id='3830t'></big><form id='3830t'></form><blockquote id='3830t'><ul id='3830t'><span id='3830t'><b id='3830t'><ol id='3830t'><big id='3830t'><span id='3830t'></span></big></ol><small id='3830t'></small><ol id='3830t'><ul id='3830t'><tbody id='3830t'><fieldset id='3830t'><strong id='3830t'><li id='3830t'><bdo id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr></bdo><span id='3830t'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='3830t'><noframes id='3830t'><tbody id='3830t'></tbody></noframes></legend></b><strong id='3830t'></strong></span></ul></blockquote><center id='3830t'><small id='3830t'><ins id='3830t'><td id='3830t'><div id='3830t'></div></td></ins></small></center><del id='3830t'><p id='3830t'></p><noscript id='3830t'><small id='3830t'><b id='3830t'></b><style id='3830t'></style><i id='3830t'></i><small id='3830t'><dl id='3830t'></dl><fieldset id='3830t'><form id='3830t'><dt id='3830t'><code id='3830t'></code><code id='3830t'><div id='3830t'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='3830t'><kbd id='3830t'></kbd><sup id='3830t'><th id='3830t'></th></sup></thead><sup id='3830t'><strong id='3830t'><i id='3830t'></i></strong><small id='3830t'><div id='3830t'></div></small><ins id='3830t'></ins></sup><legend id='3830t'><table id='3830t'></table></legend></noscript></del><li id='3830t'><optgroup id='3830t'></optgroup></li><label id='3830t'></label><label id='3830t'></label><sub id='3830t'></sub><del id='3830t'></del><em id='3830t'><dd id='3830t'></dd></em><small id='3830t'></small><optgroup id='3830t'><dfn id='3830t'></dfn></optgroup><option id='3830t'><tr id='3830t'><code id='3830t'></code></tr></option><fieldset id='3830t'></fieldset><strong id='3830t'></strong><noframes id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot></noframes><q id='3830t'><code id='3830t'><select id='3830t'></select></code></q><fieldset id='3830t'><big id='3830t'><tt id='3830t'></tt></big><p id='3830t'></p></fieldset><li id='3830t'></li><li id='3830t'></li><tfoot id='3830t'></tfoot><small id='3830t'></small><ul id='3830t'></ul><option id='3830t'></option><pre id='3830t'><ins id='3830t'></ins></pre><select id='3830t'></select><ins id='3830t'><td id='3830t'><i id='3830t'></i></td><u id='3830t'><code id='3830t'><thead id='3830t'><button id='3830t'><thead id='3830t'><option id='3830t'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='3830t'><em id='3830t'><big id='3830t'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='3830t'><strong id='3830t'></strong><del id='3830t'></del></sup><label id='3830t'></label><q id='3830t'><b id='3830t'><acronym id='3830t'></acronym><div id='3830t'><button id='3830t'><table id='3830t'></table><sup id='3830t'><dd id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot></dd><blockquote id='3830t'><noframes id='3830t'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='3830t'><ul id='3830t'><li id='3830t'></li></ul></div></q><tfoot id='3830t'><font id='3830t'><i id='3830t'><dd id='3830t'></dd></i></font></tfoot><tr id='3830t'><optgroup id='3830t'></optgroup></tr><address id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot><dd id='3830t'></dd></address><option id='3830t'><abbr id='3830t'><style id='3830t'></style><tt id='3830t'></tt><font id='3830t'></font><u id='3830t'><tt id='3830t'></tt></u></abbr></option><dd id='3830t'><ol id='3830t'></ol></dd><bdo id='3830t'><acronym id='3830t'><pre id='3830t'></pre></acronym><b id='3830t'><span id='3830t'></span></b><form id='3830t'></form></bdo><dl id='3830t'></dl><thead id='3830t'></thead><tt id='3830t'><tt id='3830t'></tt><sub id='3830t'><i id='3830t'><dt id='3830t'></dt><p id='3830t'></p></i></sub></tt><acronym id='3830t'><dd id='3830t'></dd></acronym><small id='3830t'><acronym id='3830t'><i id='3830t'><label id='3830t'><kbd id='3830t'><form id='3830t'><div id='3830t'><strike id='3830t'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='3830t'></bdo><strike id='3830t'><table id='3830t'></table></strike></small><strike id='3830t'></strike><abbr id='3830t'></abbr><tbody id='3830t'></tbody><sup id='3830t'></sup><code id='3830t'><ul id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot></ul></code><bdo id='3830t'></bdo><tr id='3830t'></tr><sup id='3830t'></sup><abbr id='3830t'></abbr><dfn id='3830t'><dir id='3830t'><p id='3830t'></p></dir><small id='3830t'><div id='3830t'></div></small></dfn><th id='3830t'><noscript id='3830t'></noscript></th><address id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr><big id='3830t'></big></address><ol id='3830t'><dd id='3830t'><address id='3830t'></address></dd></ol><sub id='3830t'><optgroup id='3830t'></optgroup><thead id='3830t'></thead></sub><th id='3830t'><del id='3830t'></del></th><dd id='3830t'><small id='3830t'></small></dd><option id='3830t'><thead id='3830t'></thead></option><blockquote id='3830t'></blockquote><option id='3830t'></option><noframes id='3830t'><legend id='3830t'><style id='3830t'><dir id='3830t'><q id='3830t'></q></dir></style></legend></noframes><u id='3830t'></u><table id='3830t'><table id='3830t'><dir id='3830t'><thead id='3830t'><dl id='3830t'><td id='3830t'></td></dl></thead></dir><noframes id='3830t'><i id='3830t'><tr id='3830t'><dt id='3830t'><q id='3830t'><span id='3830t'><b id='3830t'><form id='3830t'><ins id='3830t'></ins><ul id='3830t'></ul><sub id='3830t'></sub></form><legend id='3830t'></legend><bdo id='3830t'><pre id='3830t'><center id='3830t'></center></pre></bdo></b><th id='3830t'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='3830t'><optgroup id='3830t'><dfn id='3830t'><del id='3830t'><code id='3830t'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='3830t'><div id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot><dl id='3830t'><fieldset id='3830t'></fieldset></dl></div></noframes><label id='3830t'></label></table><tfoot id='3830t'></tfoot></table><span id='3830t'></span><dfn id='3830t'></dfn><tr id='3830t'></tr><th id='3830t'><tt id='3830t'></tt><dd id='3830t'></dd></th><optgroup id='3830t'></optgroup><blockquote id='3830t'></blockquote><center id='3830t'></center><em id='3830t'><kbd id='3830t'></kbd><li id='3830t'><span id='3830t'></span></li><pre id='3830t'></pre></em><ol id='3830t'><tt id='3830t'><label id='3830t'><kbd id='3830t'></kbd></label></tt></ol><sub id='3830t'><sup id='3830t'><dl id='3830t'></dl><td id='3830t'></td><tt id='3830t'><blockquote id='3830t'><big id='3830t'><ol id='3830t'><tt id='3830t'><code id='3830t'><p id='3830t'></p><small id='3830t'><li id='3830t'></li><button id='3830t'><tfoot id='3830t'><i id='3830t'></i></tfoot></button><tbody id='3830t'><em id='3830t'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='3830t'><i id='3830t'><span id='3830t'></span><dt id='3830t'><ol id='3830t'></ol><b id='3830t'></b><strike id='3830t'><dir id='3830t'></dir></strike></dt><legend id='3830t'></legend><tr id='3830t'><optgroup id='3830t'><label id='3830t'><select id='3830t'><tt id='3830t'><blockquote id='3830t'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='3830t'></b></i><dfn id='3830t'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='3830t'></option><td id='3830t'><big id='3830t'><tfoot id='3830t'></tfoot></big><strong id='3830t'></strong></td><tfoot id='3830t'></tfoot><tfoot id='3830t'><pre id='3830t'><acronym id='3830t'><table id='3830t'><dir id='3830t'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='3830t'></tt><strong id='3830t'><u id='3830t'><div id='3830t'><div id='3830t'><q id='3830t'></q></div><strong id='3830t'><dt id='3830t'><sub id='3830t'><li id='3830t'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='3830t'></big><th id='3830t'></th><dd id='3830t'><center id='3830t'></center></dd><td id='3830t'></td><ol id='3830t'><dd id='3830t'><th id='3830t'></th></dd></ol><dt id='3830t'><div id='3830t'><abbr id='3830t'><strike id='3830t'></strike></abbr></div></dt><center id='3830t'></center><center id='3830t'></center><bdo id='3830t'><dd id='3830t'><abbr id='3830t'><strike id='3830t'></strike><ul id='3830t'><del id='3830t'><q id='3830t'><tbody id='3830t'><noframes id='3830t'><bdo id='3830t'></bdo><ul id='3830t'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='3830t'><big id='3830t'><dt id='3830t'><acronym id='3830t'></acronym><q id='3830t'><select id='3830t'><center id='3830t'><dir id='3830t'></dir></center></select><noscript id='3830t'><strong id='3830t'><tr id='3830t'></tr></strong><label id='3830t'></label><strike id='3830t'></strike><option id='3830t'><u id='3830t'><ol id='3830t'><blockquote id='3830t'></blockquote></ol></u></option><table id='3830t'></table></noscript><i id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr></i><thead id='3830t'><strong id='3830t'><b id='3830t'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='3830t'></acronym><sub id='3830t'></sub><optgroup id='3830t'><del id='3830t'><optgroup id='3830t'></optgroup></del><button id='3830t'></button></optgroup><ul id='3830t'><em id='3830t'></em><dir id='3830t'><td id='3830t'></td><address id='3830t'></address><td id='3830t'></td><thead id='3830t'><thead id='3830t'></thead><ul id='3830t'></ul></thead></dir><del id='3830t'></del><thead id='3830t'></thead></ul><acronym id='3830t'></acronym></bdo><legend id='3830t'><font id='3830t'><font id='3830t'><span id='3830t'><tr id='3830t'><option id='3830t'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='3830t'><b id='3830t'><select id='3830t'></select></b></tbody><div id='3830t'><form id='3830t'></form><fieldset id='3830t'><pre id='3830t'><kbd id='3830t'><u id='3830t'><form id='3830t'><li id='3830t'><th id='3830t'><dt id='3830t'></dt></th></li><span id='3830t'></span></form><address id='3830t'></address></u><u id='3830t'><tt id='3830t'></tt></u></kbd></pre><p id='3830t'></p></fieldset></div><tbody id='3830t'><blockquote id='3830t'><style id='3830t'></style></blockquote><u id='3830t'></u></tbody><fieldset id='3830t'></fieldset><form id='3830t'></form><li id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr></li><acronym id='3830t'></acronym><tt id='3830t'><dl id='3830t'></dl></tt><fieldset id='3830t'></fieldset><em id='3830t'></em><b id='3830t'></b><p id='3830t'></p><tbody id='3830t'><address id='3830t'></address><dd id='3830t'></dd></tbody><dir id='3830t'></dir><tbody id='3830t'></tbody><ul id='3830t'><select id='3830t'></select></ul><td id='3830t'></td><kbd id='3830t'><tt id='3830t'><q id='3830t'></q></tt></kbd><tfoot id='3830t'><select id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr><table id='3830t'></table></select></tfoot><em id='3830t'><optgroup id='3830t'><label id='3830t'></label><ol id='3830t'><dir id='3830t'><label id='3830t'></label><form id='3830t'><thead id='3830t'><tbody id='3830t'></tbody></thead></form></dir><table id='3830t'><form id='3830t'><table id='3830t'><legend id='3830t'><li id='3830t'></li><big id='3830t'><span id='3830t'><optgroup id='3830t'><span id='3830t'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='3830t'></noscript><div id='3830t'><code id='3830t'><sup id='3830t'><kbd id='3830t'></kbd></sup><thead id='3830t'><small id='3830t'></small></thead></code></div><dt id='3830t'></dt></table></form></table><abbr id='3830t'><small id='3830t'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='3830t'><optgroup id='3830t'></optgroup></abbr><sup id='3830t'></sup><abbr id='3830t'><style id='3830t'><strike id='3830t'><b id='3830t'><i id='3830t'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='3830t'></table><dl id='3830t'></dl><strike id='3830t'></strike><tt id='3830t'><p id='3830t'></p></tt><div id='3830t'><noscript id='3830t'></noscript><dt id='3830t'><bdo id='3830t'><strong id='3830t'><sup id='3830t'><acronym id='3830t'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='3830t'><tbody id='3830t'></tbody><tbody id='3830t'><dl id='3830t'></dl><del id='3830t'></del><ins id='3830t'><dfn id='3830t'><button id='3830t'></button></dfn></ins><td id='3830t'></td><option id='3830t'></option><tbody id='3830t'><sub id='3830t'><acronym id='3830t'><font id='3830t'><ins id='3830t'></ins></font><tr id='3830t'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='3830t'></dir><address id='3830t'><bdo id='3830t'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='3830t'><q id='3830t'><dd id='3830t'><fieldset id='3830t'></fieldset></dd></q></form><ol id='3830t'></ol><tfoot id='3830t'></tfoot></dt></div><pre id='3830t'><tt id='3830t'></tt><noframes id='3830t'></noframes></pre><dir id='3830t'><tt id='3830t'><q id='3830t'></q><select id='3830t'><dir id='3830t'></dir><ins id='3830t'><li id='3830t'></li></ins><small id='3830t'><ul id='3830t'></ul></small><pre id='3830t'></pre></select></tt><ul id='3830t'></ul></dir><th id='3830t'></th><ol id='3830t'><sup id='3830t'><i id='3830t'><pre id='3830t'><table id='3830t'></table></pre></i></sup></ol><option id='3830t'></option><dt id='3830t'></dt><sup id='3830t'></sup><big id='3830t'></big><thead id='3830t'></thead><p id='3830t'></p><td id='3830t'><acronym id='3830t'><div id='3830t'><tt id='3830t'></tt></div><fieldset id='3830t'></fieldset><bdo id='3830t'></bdo><em id='3830t'><font id='3830t'></font></em></acronym></td><dir id='3830t'></dir><u id='3830t'></u><strong id='3830t'><td id='3830t'></td></strong><tt id='3830t'></tt><q id='3830t'><legend id='3830t'><bdo id='3830t'><bdo id='3830t'><legend id='3830t'><b id='3830t'><strong id='3830t'><label id='3830t'><sup id='3830t'><u id='3830t'><sup id='3830t'></sup></u><big id='3830t'></big><select id='3830t'></select></sup><p id='3830t'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='3830t'></noscript><dt id='3830t'></dt></bdo></legend></q><small id='3830t'></small><b id='3830t'></b><li id='3830t'><p id='3830t'><label id='3830t'><table id='3830t'><sup id='3830t'><em id='3830t'></em></sup></table><blockquote id='3830t'></blockquote></label></p></li><blockquote id='3830t'></blockquote><dd id='3830t'><thead id='3830t'></thead><abbr id='3830t'><noscript id='3830t'><tbody id='3830t'><style id='3830t'><sup id='3830t'><pre id='3830t'></pre></sup><em id='3830t'></em></style></tbody><optgroup id='3830t'><tbody id='3830t'><kbd id='3830t'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='3830t'></tfoot><big id='3830t'><thead id='3830t'></thead></big><div id='3830t'><thead id='3830t'><tfoot id='3830t'><form id='3830t'></form></tfoot><optgroup id='3830t'><strong id='3830t'><p id='3830t'></p></strong><acronym id='3830t'><dl id='3830t'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='3830t'><small id='3830t'><small id='3830t'></small><q id='3830t'></q></small></p></div><th id='3830t'></th><noscript id='3830t'></noscript><dl id='3830t'><fieldset id='3830t'><abbr id='3830t'><bdo id='3830t'><th id='3830t'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='3830t'><pre id='3830t'></pre><li id='3830t'></li></small><ol id='3830t'></ol><em id='3830t'></em><dd id='3830t'></dd><optgroup id='3830t'><noframes id='3830t'><li id='3830t'><abbr id='3830t'></abbr></li></noframes><optgroup id='3830t'></optgroup><select id='3830t'></select><dd id='3830t'></dd></optgroup><acronym id='3830t'></acronym><noscript id='3830t'></noscript><li id='3830t'><label id='3830t'></label></li><table id='3830t'></table></div>